Oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczące kandydatów ubiegających się o pracę

Czego dotyczy niniejsze oświadczenie

Na potrzeby unijnych przepisów o ochronie danych Administratorem danych jest ABP Ireland (dalej „ABP”).

ABP dokłada wszelkich starań, by we właściwy sposób gromadzić, wykorzystywać i chronić dane użytkownika. W związku z tym ABP opracowała niniejszą informację o ochronie prywatności, która:

 • Określa rodzaje danych gromadzonych przez ABP i czas ich przechowywania
 • Wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego ABP gromadzi oraz wykorzystuje dane użytkownika
 • Wyjaśnia, kiedy i dlaczego ABP będzie udostępniać dane w ramach ABP Food Group i innym organizacjom
 • Wyjaśnia, w jaki sposób ABP korzysta z plików cookie
 • Wyjaśnia prawa i opcje przysługujące użytkownikowi w odniesieniu do jego danych

Akceptując niniejszą informację o ochronie prywatności, użytkownik zaświadcza, że rozumie i zgadza się na wykorzystywanie jego Danych osobowych w sposób opisany w niniejszej informacji o ochronie prywatności. W przypadku niewyrażenia zgody na postanowienia niniejszej informacji o ochronie prywatności należy zaprzestać korzystania z tej witryny internetowej i nie podawać ABP swoich Danych osobowych.

Jak długo ABP przechowuje dane użytkownika

ABP przechowuje dane użytkownika przez minimalny okres wymagany do realizacji celów określonych w niniejszej polityce i odpowiednich zobowiązań prawnych. Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane dłużej, jeżeli ABP nie będzie mogła usunąć ich z przyczyn technicznych.

Dane gromadzone przez ABP

W tej części znajdują się informacje o tym, jakie dane osobowe użytkownika może gromadzić ABP, gdy korzysta on z witryny internetowej ABP.

Gdy użytkownik korzysta z formularza kontaktowego na jednej z witryn internetowych ABP, kontaktuje się z ABP za pośrednictwem innych usług online, takich jak media społecznościowe lub telefonicznie i listownie:

 • Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, kod pocztowy i wszelkie dodatkowe dane, które użytkownik dobrowolnie poda ABP.
 • Informacje na temat użytkownika, które przekazuje on w korespondencji z ABP, w tym przez telefon, e-mail, pocztę tradycyjną, w ramach kontaktów za pośrednictwem mediów społecznościowych lub rozmów jako kandydat
 • Szczegóły dotyczące wiadomości e-mail i innej komunikacji cyfrowej między użytkownikiem a ABP

Gdy użytkownik składa podanie o pracę w internetowym portalu kariery ABP:

 • Imię i nazwisko, adres, numery kontaktowe, adresy e-mail, wykształcenie, kwalifikacje, poprzednie stanowiska i referencje użytkownika

Gdy użytkownik przegląda Witryny internetowe ABP, ABP może gromadzić:

 • Informacje o urządzeniach, z których użytkownik uzyskuje dostęp do witryny internetowej ABP (w tym marka, model i system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych). Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ABP wykorzystuje pliki cookie, należy zapoznać się z polityką dotyczącą plików cookie opisaną niżej.

Jak i dlaczego ABP wykorzystuje dane

W celu świadczenia użytkownikowi usług online ABP
Dlaczego ABP przetwarza dane osobowe użytkownika w ten sposób?
ABP przetwarza dane użytkownika, by móc zapewnić mu sprawnie działające usługi internetowe

Do kontaktowania się z użytkownikiem
Dlaczego ABP przetwarza dane osobowe użytkownika w ten sposób?
Jeśli ABP musi skontaktować się z użytkownikiem telefonicznie, przez e-mail, pocztą tradycyjną lub odpowiedzieć na posty w mediach społecznościowych, które do użytkownik skierował do ABP. Ponadto ABP skontaktuje się z użytkownikiem, gdy wypełni on formularz kontaktowy lub złoży podanie o pracę, a ABP zakwalifikuje go do dalszego etapu procesu rekrutacji

W celu rozpatrzenia podania o pracę złożonego przez użytkownika
Dlaczego ABP przetwarza dane osobowe użytkownika w ten sposób?

ABP wykorzystuje dane użytkownika do zarządzania jego podaniami o pracę, oceny jego kwalifikacji na stanowisko, które ma zostać obsadzone itp. Decyzje dotyczące rekrutacji mogą opierać się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Udostępnianie danych dostawcom usług

ABP współpracuje ze starannie wybranymi Dostawcami usług wykonującymi określone zadania w imieniu ABP. Należą takich Dostawców usług należą firmy świadczące ABP usługi w zakresie technologii, przechowywania i łączeniu danych. ABP udostępnia tylko te Dane osobowe, które są niezbędne Dostawcom usług do świadczenia usług.

Udostępnianie danych innym organizacjom

W tej części wyjaśniono, w jaki sposób i dlaczego ABP udostępnia dane osobowe innym organizacjom.
ABP może udostępniać Dane osobowe w ramach ABP Food Group oraz wymienionym innym organizacjom w następujących okolicznościach:

 • Jeśli prawo lub organ publiczny nakazuje ABP udostępnienie danych
 • Jeżeli ABP musi udostępnić Dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony swoich praw (w tym przekazywania danych innym podmiotom w celu zapobiegania oszustwom)
 • Organizacji, której ABP sprzedaje lub przekazuje (lub rozpoczyna negocjacje w celu sprzedaży lub przekazania) którąkolwiek ze spółek należących do ABP lub którekolwiek z praw lub obowiązków ABP wynikających z jakiejkolwiek umowy, którą ABP może zawrzeć z użytkownikiem. Jeśli przekazanie lub sprzedaż dojdzie do skutku, organizacja otrzymująca Dane osobowe użytkownika może je wykorzystywać w taki sam sposób jak ABP lub jej inni następcy prawni.
 • Osoby trzecie, jeżeli użytkownik zezwoli ABP na przekazanie danych lub zleci jej przekazanie swoich danych wskazanej osobie trzeciej
 • Organizacje przedstawiające użytkownika ABP

W jaki sposób ABP chroni dane użytkownika

ABP ma świadomość, jak ważne jest właściwe chronienie Danych osobowych użytkownika i zarządzanie nimi w odpowiedni sposób. W tej części zostały opisane niektóre środki ochrony danych stosowane przez ABP.

ABP korzysta z zabezpieczeń komputerowych, takich jak zapory sieciowe i szyfrowanie danych, a także stosuje fizyczną kontrolę dostępu do swoich budynków i plików, aby zapewnić bezpieczeństwo tych danych. ABP przyznaje prawa dostępu do danych wyłącznie tym pracownikom, którym są one niezbędne do wykonywania powierzonych im obowiązków służbowych.

 • ABP dba o bezpieczeństwo informacji użytkownika za pomocą protokołu HTTPS podczas ich przesyłania poprzez szyfrowanie danych.
 • ABP stosuje fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia w związku z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych. W niektórych przypadkach ABP może zażądać od użytkownika okazania dowodu tożsamości przed udostępnieniem mu jego danych.
 • Mimo że ABP stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych użytkownika, należy pamiętać, że ABP nie może zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych przesyłanych jej przez Internet.

Dane osobowe zbierane od użytkownika mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) i przechowywane poza EOG. Takie dane mogą być również przetwarzane przez firmy spoza EOG, świadczące usługi ABP lub jednemu z jej dostawców usług. ABP wdroży stosowne zabezpieczenia, aby upewnić się, że Dane osobowe użytkownika są odpowiednio chronione i przetwarzane zgodnie z niniejszą informacją.

Polityka dotycząca plików cookie

Witryna internetowa ABP („Witryna internetowa”) wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia użytkownikom lepszej i bardziej spersonalizowanej obsługi.
Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, w jaki sposób są one wykorzystywane w Witrynie internetowej i jak można zarządzać ich wykorzystaniem.

Wykorzystywanie plików cookie w Witrynie internetowej
Pliki cookie są wykorzystywane z wielu powodów, w tym:

 • W celu gromadzenia danych potrzebnych do zrozumienia, co skłoniło użytkownika do odwiedzenia Witryny internetowej
 • Aby dowiedzieć się, co interesuje użytkownika w Witrynie internetowej i jak użytkownik z niej korzysta
 • Aby sprawdzić, z jakiego kraju użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny internetowej i na tej podstawie wyświetlać mu istotne lub interesujące informacje

Zarządzanie plikami cookie
Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć pliki cookie przechowywane na jego komputerze, usuwając je lub zmieniając ustawienia prywatności przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.

Prawa użytkownika

ABP udzieli pomocy użytkownikowi, jeśli zdecyduje się on skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw dotyczących Danych osobowych w ramach odpowiednich europejskich przepisów o ochronie danych.

Aby skontaktować się z ABP Ireland, należy napisać na adres:

ATTN: Data Protection
ABP Birmingham, 6290 Bishops Court,
Birmingham Business Park,
Birmingham,
B37 7YB

Można także wysłać e-mail na adres data.protection@abpbeef.com

Zmiany w niniejszej informacji o ochronie prywatności

Od czasu do czasu ABP może wprowadzać zmiany w tej informacji, dlatego zaleca się regularne odwiedzanie tej strony w celu zapoznania się z najnowszą wersją niniejszego dokumentu.
ABP dołoży wszelkich starań, aby informować użytkownika o jakichkolwiek zmianach z wyprzedzeniem za pośrednictwem któregokolwiek z ustalonych kanałów komunikacji. ABP nie wprowadzi zasadniczych zmian w niniejszej informacji o ochronie prywatności bez zgody użytkownika.